MET eli metabolinen ekvivalentti (Metabolic Equivalent)

MET eli metabolinen ekvivalentti (Metabolic Equivalent) on yleisesti hyväksytty ja käytetty määre, jonka avulla voidaan laskea esimerkiksi etenemisvauhtia tai energian kulutusta. Se on määre, joka ei ole millään tavalla riippuvainen henkilön iästä, pituudesta, painosta, kehonkoostumuksesta tai sukupuolesta. Luku kuvaa fyysisen aktiivisuuden aiheuttamaa lisääntynyttä energiankulutusta verrattuna lepotasoon eli kertoo kuinka paljon tietty liikuntasuoritus kuluttaa energiaa lepotasoon verrattuna.

Energian kuvaajana 1 MET on 3,5ml/kg/min. Tämä luku on muuttumaton ja riippumaton mistään ulkopuolisesta tekijästä. Jotta kukin voi laskea oman METinsä, on tiedettävä oma maksimaalinen hapenottokyky eli VO2 max.