Kehonkoostumusmittaus

Kehonkoostumusmittauksissa käytämme FUTREX 6050/XPc kehonkoostumusmittaria. Futrex kehonkoostumusmittari perustuu NIR teknologiaan, Tämä takia mittaus ei ole altis kehonmuutoksille kuten nestetasapainolle ja ruokailulle. Mittaus voidaan tehdä ilman erityisvalmisteluja (diettejä, yms.) vaikkapa heti hapenottokyky testin jälkeen.