Hapenottokyky eli VO2 max

Maksimaalinen hapenottokyky eli VOmax kertoo hengitys- ja verenkiertoelimistön kyvystä kuljettaa happea maksimaalisessa fyysisessä rasituksessa. Se voidaan ilmaista joko absoluuttisena tilavuutena litraa minuuttia kohden (l/min), tai yleisemmin ruumiinpainon huomioon ottavana suhteellisena hapenottokykynä (ml/kg/min). Hapenotto kasvaa lineaarisesti rasituksen kasvaessa, kunnes VOmax saavutetaan ja kasvu pysähtyy. Rasituksen edelleen kasvaessa tästä lisäenergiantuotto tapahtuu anaerobisesti.

Miten hapenottokyky testi tehdään?

Test 4 You Oy.ssa hapenottokykytesti on mahdollista tehdä

- Juoksumatolla: Juosten tai kävellen, rasituksen lisäys km/h / kaltevuutta lisäämällä.

- Polkupyorällä: Rasituksen lisäys joko "watti korotuksella" tai "sykeohjauksella". Sykeohjauksella testiergometri säättää kuormitusta automaattisesti siten että testattavan sykkeen nosto on hallittua ja ennalta sovittua.

- Soutaen: Consept2 soutuergometrillä.

"Räätälöimme" testin aina asiakkaan taustan ja tavoitteen mukaan, huomioiden mm. terveydentila ja liikunnalliset tottumukset. Testin jälkeen saat yksilölliset harjoitteluohjeet tavoitteesi saavuttamiseksi, esimerkiksi "rasvanpolton", peruskestävyyden tai vauhtikestävyyden parantamiseksi.

Testimme perustuu maailmanlaajuisesti hyväksyttyyn urheilulääketieteelliseen standardiin fyysisen suorituskyvyn selvittämiseksi. Perustana on aineenvaihdunta-analyysi, jonka avulla mittaamme miten kehosi käyttää sen omia rasva- ja hiilihydraattivarastoja liikunnan aikana.  

 Testiraportista ilmenee seuraavia asioita:

-       Lepoaineenvaihdunta

-       Maksimaalinen hapenottokyky VO2 max (ml/min/kg)

-       Aerobinen ja anaerobinen kynnys

-       Aineenvaihdunta nousevassa rasituksessa

-       Kalorikulutus (kcal/h)

-       Absoluuttinen rasvankulutus (kcal/h) sekä suhteellinen (%)

-       Absoluuttinen hiilihydraattien kulutus (kcal/h) sekä suhteellinen (%)

-       Palautuminen

-       Rasva-ainevaihdunnan tehostuminen suorituksen jälkeen ("jälkipoltto")

-       MET eli metabolinen ekvivalentti (Metabolic Equivalent)  

 

Esimerkki 1. Hapenottokykytestistä

 Kuntourheilija nm. "Markku Mallikas" 

Markku harrastaa juoksemista 3-4 krt/vko. Hänen tavoite on parantaa vauhtikestävyyttä (VK 1-2). Teimme Markulle juoksumatolla hapenottokyky testin (VO2 sub max). Testin perusteella saimme hänelle henkilökohtaiset sykearvot harjoitusohjelmaa varten. 

Markun sykealueet ovat:

  • PK 1 = syke alle 115 / min
  • PK 2 = syke alle 130 / min
  • VK 1 = syke alle 140 / min
  • VK 2 = syke alle 155 / min
  • MK   = syke yli   156 / min

Sykealueet ovat määritetty alla olevaa testiraporttia hyväksikäyttäen. Tämän jälkeen teimme Markulle harjoitusohjelman.

 

Markun VO2-testi. Testissä ilmenee Markun energia-aineenvaihdunta, sykeen muutos, hiilihydraattien ja rasvojen kulutus kasvavan rasituksen ja palautumisen aikana.

Markun VO2-testi. Testissä ilmenee Markun energia-aineenvaihdunta, sykeen muutos, hiilihydraattien ja rasvojen kulutus kasvavan rasituksen ja palautumisen aikana.

Markun tasotiedot testistä. Tästä ilmenee Markun hapen kulutus, energian kulutus, hiilihydraattien sekä rasvojen osuus kulutetuista kaloreista. RER- arvo, eli hengitysosamäärä tuotetun hiilidioksiin suhteesta happeen. Mitä isompi RER-arvo on sitä enemmän hiilihydraattia käytetään. Maitohapon muodostuessa kovemmassa rasituksessa RER-arvo nousee yleensä yli yhteen.

Markun tasotiedot testistä. Tästä ilmenee Markun hapen kulutus, energian kulutus, hiilihydraattien sekä rasvojen osuus kulutetuista kaloreista. RER- arvo, eli hengitysosamäärä tuotetun hiilidioksiin suhteesta happeen. Mitä isompi RER-arvo on sitä enemmän hiilihydraattia käytetään. Maitohapon muodostuessa kovemmassa rasituksessa RER-arvo nousee yleensä yli yhteen.

Markun testi excel-taulukossa. Tästä näkee mm. metabolisen-arvon (MET) joka tässä tapauksessa on n.11, eli

Markun testi excel-taulukossa. Tästä näkee mm. metabolisen-arvon (MET) joka tässä tapauksessa on n.11, eli "Matti on kuntourheilijan tasoinen urheilija"

Esimerkki 2. Energia-/aineenvaihdunta analyysistä tavoitesykealueella

Testin tarkoituksena oli analysoida testattavan henkilön sykevälialue 100-130 syke/min. 

Testi tehtiin juoksumatolla siten että alkurasitus oli 8 km/h. Rasitusta lisättiin maltillisesti 0,2 km/h kolmen minuutin välein siihen asti kun tavoite syke 130 (syke/min) saavutettiin. Tuloksena saimme tarkan tiedon energian-, rasvojen,- hiilihydraattien- ja hapenkulutuksen sykevälillä 100-130 syke/min. Testin kesto oli 45 min.

Testituloksista voidaan päätellä  mm. se että välttämättä matalilla sykkeillä ei rasva-aineenvaihdunta ole tehokkainta, joka on hyvnkin yksilöllistä riippuen mm. harjoittelutaustasta ja perintötekijöistä.

Energia-/aineenvaihdunta analyysi graffisesti

Energia-/aineenvaihdunta analyysi graffisesti

Energia-/aineenvaihdunta analyysin tasotiedot

Energia-/aineenvaihdunta analyysin tasotiedot

Lyhyt demo VO2 testauksesta